“W matematycznej bryle z origami” – konkurs origami

Drodzy Uczniowie, zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie origami dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych!

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a czynności związane z organizacją Konkursu wykonuje Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki. Konkurs przeprowadzany jest pod patronatem i przy wsparciu finansowym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Konkurs jest jednoetapowy i polega na samodzielnym złożeniu bryły origami w grupie do 3 osób lub indywidualnie.

Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: poprawność merytoryczna i rachunkowa oraz oryginalność rozwiązania. Dodatkowym walorem będzie estetyka nadesłanego zgłoszenia.

Zgłoszenia nadsyłać można do 28 maja 2023 roku do godziny 23:59 Zdjęcia, pokazujące proces tworzenia i dobrą zabawę z origami, możecie wysyłać razem z gotowymi bryłami na adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
Z dopiskiem: Koło Naukowe StuDMat – konkurs orgiami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 czerwca 2023 r. Wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa. W szczególnych przypadkach komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyróżnienia prac oraz uhonorowania ich dyplomem.

Poniżej przekazujemy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział Uczestnika w Konkursie, zgoda rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

Dostarczenie tych dokumentów wraz z pracą konkursową jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w konkursie.

Powodzenia!