Kontakt

Korespondencję listowną prosimy kierować na adres:

Koło Naukowe StuDMat
Wydział Matematyki i Informatyki UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

Korespondencję mailową prosimy kierować na adres:

studmat@wmi.amu.edu.pl

Kontakt mailowy z Opiekunką Koła

dr Edyta Juskowiak – edyta@amu.edu.pl