Dołącz do StuDMatu!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dołączenia do Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki!

Co jest naszym celem?
👉 stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresu dydaktyki matematyki i nauk z nią powiązanych wśród członków Koła,
👉 popularyzacja matematyki i nauk z nią powiązanych wśród uczniów szkół zainteresowanych współpracą z Kołem,
👉 integracja środowisk: studenckiego, szkolnego i naukowego.

Co robimy, by osiągnąć nasze cele?
👉 organizujemy wydarzenia o charakterze naukowym i popularnonaukowym (warsztaty, konkursy, festiwale, debaty itp.),
👉 bierzemy udział w konferencjach naukowych,
👉 tworzymy własne materiały edukacyjne,
👉 poszukujemy innowacyjnych metod nauczania,
👉 dyskutujemy o obecnym stanie szkolnictwa,
👉 poznajemy tajniki origami,
👉 współpracujemy z innymi kołami naukowymi i organizacjami o podobnym profilu (w szczególności w ostatnim roku: z Oddziałem Poznańskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego),
👉 … [czekamy na Twoje propozycje].

Zapraszamy!
👉 https://www.facebook.com/studmat/
👉 https://studmat.wmi.amu.edu.pl/
👉 https://www.instagram.com/studmat_wmi/